HOME | KONTAKT | IMPRESUM | AGBs | SITEMAP |         

VYSOKO VÝKONNÝ PARTNER

Ako prémiová značka pre ochranné nanášacie systémy je firma LANKWITZER v mnohých oblastiach priemyselných aplikácií medzinárodným lídrom. Naše laboratóriá sa vyznačujú výraznou inovatívnosťou a vynikajúcimi kompetenciami vo vývoji ochranných povlakových systémov zameraných na budúcnosť.

Mnohokrát sme boli našimi zákazníkmi označení ako kvalitný dodávateľ. Maximálna profesionalita od vývoja až po výrobu, ako aj vášeň pre fascinujúci úžitkový potenciál moderných povlakových systémov sú pre nás základnými predpokladmi, ako byť úspešní ako vedúca prémiová značka.

Od vzniku v roku 1952 sa stala firma LANKWITZER vďaka vlastným schopnostiam medzinárodne úspešným podnikom. Naši zamestnanci, ktorí pracujú na celom svete, sú vysoko motivovaní a prispievajú k rastu a úspechu podniku.

Aj v budúcnosti chce náš rodinný podnik zostať nezávislým a orientovať sa na strednodobé a dlhodobé ciele, namiesto toho, aby staval do popredia krátkodobý zisk.

Dozveďte sa viac o tom, ako firma LANKWITZER presadzuje vysoko hodnotné technické inovácie.